คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

22/2/2567 9:51:14น. 95
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จังหวัดพะเยา
ในหัวข้อ ปฏิบัติการทางชีววิทยาเรื่อง “การย้อมสีโครโมโซมอย่างง่ายด้วยสีธรรมชาติ” ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์และห้อง SC1207 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญช่วง บุญสุข เป็นวิทยากร และ นางสาวมณีนุช รันศรี, นางสาวนฤมล บุญเรือง เป็นผู้ช่วยวิทยากร


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นัทธพงศ์ สุภากร   
ข้อมูล/ข่าว :    มลฤดี มณีย์   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
22/2/2567 9:51:14น. 95
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน