ศิษย์เก่าวิทยาลัยการจัดการ สร้างชื่อ – ได้รับรางวัล “นักบริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2567”

23/2/2567 13:56:33น. 110
ศิษย์เก่าวิทยาลัยการจัดการ สร้างชื่อ – ได้รับรางวัล “นักบริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2567”
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอแสดงความยินดีกับ💐✨
นายธราธิป วงษ์แก้ว
ศิษย์เก่าวิทยาลัยการจัดการ รุ่นเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562
ปริญญาเอก หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ปัจจุบัน : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
—————————————-
🏆ที่ได้รับรางวัล นักบริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2567
✨“ประเภทผู้บริหารการศึกษาดีเด่น”✨
จากสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย
ในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
และงานบริหารสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47
ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 2567 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ทแอนด์สปา หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
23/2/2567 13:56:33น. 110
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน