คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัด PROJECT DAY 2024 นำเสนอโครงงานที่มีความสร้างสรรค์ของนิสิต

5/3/2567 10:57:07น. 317
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัด PROJECT DAY 2024 นำเสนอโครงงานที่มีความสร้างสรรค์ของนิสิต

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม Project Day คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้นำเสนอผลงานโครงงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาโครงงานที่มีความสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความหลากหลาย และนำความรู้ที่ได้ในรายวิชาเฉพาะมาประยุกต์ใช้ ภายในกิจกรรมยังได้จัดให้มีการประกวดแข่งขันโครงงานทางวิศวกรรม โดยแบ่งหัวข้อประเภทโครงงาน ดังนี้

1. Community Change Agent

2. UI Green

3. 3.ทั่วไป

   ซึ่งได้รับความสนใจจากนิสิตส่งโครงงานเข้าร่วมการแข่ง จำนวน 15 โครงงาน และได้รับเกียรติจากประธานหลักสูตร/ผู้แทน เป็นกรรมการในการตัดสิน โดยโครงงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทหัวข้อ มีดังนี้

ประเภท หัวข้อ Community Change Agent

รางวัลที่ 1 โครงงาน : การพัฒนาระบบผ้าพิมพ์ลายสีธรรมชาติเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับชุมชน นิสิตหลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) โดยมี ผศ.ดร.นัทธิ์ธนนท์ พงษ์พานิช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ประเภท หัวข้อ UI Green

รางวัลที่ 1 โครงงาน : การบำบัดน้ำเสียและผลิตไฟฟ้าโดยเซลลเชื้อเพลิงจุลินทรีย์ นิสิตหลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) โดยมี ดร.ฝนทิพย์ จินันทุยา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ประเภททั่วไป

รางวัลที่ 1 โครงงาน : การพัฒนาโปรแกรมการคำนวณการสูญเสียพลังงานในการไหลด้วยสเปรดชีต นิสิตหลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) โดยมี ผศ.ดร.นพรัตน์ เกตุขาว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

   ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรม และได้มีคณาจารย์เข้าชมผลงานของนิสิต ณ Gear Space คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
5/3/2567 10:57:07น. 317
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน