นิสิตสาขา CG คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารอบ 1 ใน 10 ทีม โครงการชนช้างกราฟิก ปีที่ 9 นักออกแบบรุ่นใหม่ระดับประเทศ

6/3/2567 10:30:46น. 242
โครงการชนช้างกราฟิก ปีที่ 9
        คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนายกฤตนัน อานุภาพ และนายภานุวัฒน์ สายแวว นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย โดยมีอาจารย์ ดร.ศุลีพร คำชมภู เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฯ ที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการชนช้างกราฟิก ปีที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาการออกแบบเรขศิลป์ (Graphic Design) ให้แก่นักออกแบบรุ่นใหม่ นำไปพัฒนาทักษะและประสบการณ์การออกแบบที่เน้นการสร้างการเรียนรู้ระหว่างนักออกแบบและชุมชน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบที่ช่วยเสริมสร้างอัตลักษณ์และมูลค่าเพิ่มกับให้สินค้าและบริการซึ่งชุมชนสามารถนำไปใช้ได้จริง
       ในการแข่งขันครั้งนี้จะคัดเลือก 10 ทีมจากผู้สมัครทุกภาคทั่วประเทศ เพื่อเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ เป็นคณะกรรมการคัดเลือก สำหรับผลการคัดเลือก 10 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก ได้แก่
• ทีมสิงห์เหนือ เสือใต้ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
• ทีมสปู่สู้ฟัด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทีม Duperheart มหาวิทยาลัยศิลปากร
• ทีมต๊ะต่องลอง มหาวิทยาลัยพะเยา
• ทีม 14 cm. มหาวิทยาลัยศิลปากร
• ทีมส้มจี๊ด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ทีม Invincible มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
• ทีมแสงเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
• ทีมTangpat มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• และทีมสติ! มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
         ซึ่งทั้ง 10 ทีม จะเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2567 และวันที่ 24 มีนาคม 2567 จะคัดเลือกเหลือ 5 ทีมสุดท้ายที่จะเข้าร่วมแข่งขันในรายการชนช้างกราฟิก ปีที่ 9 ต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
6/3/2567 10:30:46น. 242
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน