คณะ ICT จัดกิจกรรมเปิดบ้าน ICT’67สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียนในการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ

6/3/2567 12:21:46น. 68
เปิดบ้าน ICT’67
          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยงานวิชาการ จัดกิจกรรมเปิดบ้าน ICT’67 เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมแม่กา ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภา ราชตา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ในคณะฯ ร่วมพูดคุยกับนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อให้นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 1 โควตาครูแนะแนว และ โควตาคณะ ได้รู้จักคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา มากยิ่งขึ้น และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียนในการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและนักเรียนสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการเข้าศึกษาต่อ ด้านการเรียนการสอน สวัสดิการ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาคุณภาพนิสิต และกองบริการการศึกษาเข้าร่วมตอบข้อสงสัย
               สามารถรับชมกิจกรรม เปิดบ้าน ICT’67 ย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/qDIAOZz7Yx


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายกิตติคุณ นุผัด   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
6/3/2567 12:21:46น. 68
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน