คณะกรรมการพัฒนาการสื่อสารฯ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกันตัดสินตราสัญลักษณ์ (โลโก้) 30 ปี คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

17/3/2567 14:29:59น. 52
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

คณะกรรมการพัฒนาการสื่อสารฯ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำโดย ดร.ธัญทิพย์ คฤหโยธิน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาความร่วมมือองค์กรและพันธกิจสากล พร้อมด้วยคณะกรรมการดังกล่าว ร่วมกันตัดสินตราสัญลักษณ์ (โลโก้) 30 ปี แห่งการสร้างผู้ประกอบการ นักบริหาร และนักสื่อสารสู่สังคม โดยมีผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 45 ผลงาน

จากการพิจารณาของคณะกรรมการการพัฒนาการสื่อสารฯ ได้เลือกผลงานของคุณกรกต ชัยยนต์

ภายใต้แนวคิดการออกแบบมาจากวิสัยทัศน์ของคณะฯ ที่ว่า “องค์กรชั้นนำในการผลิตบัณฑิตให้มีทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการและนักสื่อสาร” ออกสู่สังคมตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี โดยมีสายน้ำในตราสัญลักษณ์ที่แทนความสมบูรณ์และยั่งยืนทางการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 สีแทนทักษะทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพ รวมกันเป็นพลังในการขับเคลื่อนเรือสำเภาไปสู่จุดหมายแห่งความสำเร็จอย่างมั่นคง และสวยงามอย่างนกที่เกาะบนเรือสำเภา ให้เป็นผลงานที่ชนะการประกวด

โดยตราสัญลักษณ์ดังกล่าว จะใช้ประกอบการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับกิจกรรม 30 ปี คณะบริหารธุรกิจกลนิเทศศาสตร์ ต่อไป 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
17/3/2567 14:29:59น. 52
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน