คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

18/3/2567 9:49:07น. 71
พัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต

วันที่ 6 มีนาคม 2567 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้นิสิตมีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีมีความรู้ความเข้าใจ การดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ และเสริมสร้างให้นิสิตทั้งสองสถาบันมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

 

วันที่ 8-9 มีนาคม 2567 กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของสโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ให้มีการทำงานอย่างเป็นระบบแบบแผนซึ่งจะนำไปสู่การเป็นเลิศด้านการดำเนินงานและการจัดการงานกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ อีกทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีกันในหมู่คณะ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เป็นประธานในพิธี 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พันธศิลป์ เจนใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    พันธศิลป์ เจนใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
18/3/2567 9:49:07น. 71
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน