คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมดำเนินกิจกรรมพิธีตักน้ำและเจริญพระพุทธมนต์น้ำสรงพระธาตุจอมทอง ณ บริเวณอ่างหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา

18/3/2567 10:08:21น. 98
พิธีตักน้ำและเจริญพระพุทธมนต์น้ำสรงพระธาตุจอมทอง

วันที่ 13 มีนาคม 2567 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมดำเนินกิจกรรมพิธีตักน้ำและเจริญพระพุทธมนต์น้ำสรงพระธาตุจอมทอง เนื่องในประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567 ณ บริเวณอ่างหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยในพิธีดังกล่าว ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงษบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานขอนำน้ำจากอ่างหลวง ไปประกอบพิธีพุทธาภิเษกเพื่อสรงน้ำพระธาตุจอมทอง จังหวัดพะเยา

  พิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ พิธีตักน้ำและเจริญพระพุทธมนต์น้ำสรงพระธาตุจอมทองในครั้งนี้ ได้มีการนำพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดีย และน้ำจากแหล่งน้ำสำคัญมารวมกัน ๗ แห่ง ได้แก่ “แม่น้ำปิง” จังหวัดเชียงใหม่ “แม่น้ำวัง” จังหวัดลำปาง “แม่น้ำยม” จังหวัดแพร่ “แม่น้ำน่าน” จังหวัดน่าน “แม่น้ำโขง” จังหวัดเชียงราย “น้ำกว๊านพะเยา” จังหวัดพะเยา และยังได้นำ “น้ำจากอ่างหลวง” ซึ่งเป็นแหล่งเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดภายในมหาวิทยาลัยพะเยา และเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตชาวมหาวิทยาลัยพะเยา มาประกอบพิธีสรงน้ำพระธาตุจอมทอง เนื่องในประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง มหาวิทยาลัยพะเยา ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 ณ บริเวณโบราณสถานพระธาตุจอมทอง จังหวัดพะเยา เพื่อความเป็นสิริมงคลและร่มเย็นเป็นสุขของชาวมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพะเยา ให้คงอยู่สืบไป

  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พันธศิลป์ เจนใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    พันธศิลป์ เจนใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
18/3/2567 10:08:21น. 98
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน