สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา สรุปผลการดำเนินงานโครงการ WiL และจัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ภายในสาขาวิชาฯ

25/3/2567 17:30:13น. 35
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ WiL
         เมื่อวันที่ 24-26 มีนาคม 2567 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเก็บข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการ “การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมดิจิทัล” และเข้าร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ ในหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผลการดำเนินงานของหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในภาคการศึกษา 2/2566 สรุปผลโครงการ “การบูรณาการการเรียนรู้ กับการทำงานหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมดิจิทัล” การเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ณ โรงแรมแอท พิงค์นคร ริเวอร์ไซด์เชียงใหม่
         โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวเปิดงาน ซึ่งมีอาจารย์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และตัวแทนบริษัทเข้าร่วมดังนี้ บริษัท มัลเบอร์รี่ ซอฟต์ จำกัด บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท ใบวา จำกัด บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จํากัด บริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท 20Scoops CNX บริษัทลานนาคอม จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายธวัชชัย แสนแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
25/3/2567 17:30:13น. 35
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน