คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เพื่อฝึกปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

26/3/2567 12:54:57น. 463
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เพื่อฝึกปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จำนวน 20 คนพร้อมคณะครูจากโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จำนวน 7 คนให้ได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมี ผศ.ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและสื่อสารองค์กร กล่าวต้อนรับและแนะนำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมเป็นวิทยากรร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ของหลักสูตรชีวเคมี โดยกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติการ ได้แก่ การใช้เครื่องแก้ว Automatic Pipettes การทดสอบสารชีวโมเลกุล ตลอดจนปฏิบัติการ Polymerase Chain Reaction (PCR) และ Gel electrophoresis เพื่อให้นักเรียนเปิดโลกทัศน์และเกิดแรงจูงใจในการเรียนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เปิดสอนนิสิตในระดับปริญญาตรีจำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร สำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนในหลักสูตรดังกล่าวสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ www.medsci.up.ac.th และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 054 466 666 ต่อ 6228 หรือติดต่อผ่านเฟซบุ๊ค คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นิภาพร ตันเครือ   
ข้อมูล/ข่าว :    นิภาพร ตันเครือ   
เพิ่มข่าวโดย :   teerapat.se@up.ac.th   
26/3/2567 12:54:57น. 463
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน