ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา

28/3/2567 14:56:38น. 35
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา
วันที่ 21 มีนาคม 2567 วิทยาเขตเชียงราย นำโดย ผศ.ดร. ธิดาวัลย์ อุ่นกอง ดร.ธารารัตน์ มาลัยเถาว์ ดร.อาภาพรรณ ประทุมไทย และ ดร.นริศรา เสือคล้าย อาจารย์ประจำจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาเขตเชียงราย นิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
ในภาคเช้า นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 และ นายกฤษณะ ใจแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เกียรติต้อนรับ พร้อมได้พูดคุยติดตามการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา ของนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 5 คน
ในภาคบ่าย นายณรงค์ คำสุขุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และ นายเอกอนันต์ กิมภากรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เกียรติต้อนรับ พร้อมได้พูดคุยติดตามการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา ของนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 11 คน

นอกจากนี้ คณะของวิทยาเขตเชียงราย ยังมีแผนออกนิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และ เขต 4 เพื่อติดตามการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา ของนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาในโอกาสต่อไป อีกด้วย  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
28/3/2567 14:56:38น. 35
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน