คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์การดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx)

1/4/2567 11:08:44น. 32
โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์การดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx)
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 และ วันที่ 1 มีนาคม 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์การดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษา และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการวิเคราะห์ตนเอง การจัดทำตัวชี้วัด และเขียนรายงานการประเมินตนเอง เตรียมพร้อมเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx) และโครงการ EdPEx 300 ณ ห้องประชุม 1 คณะพยาบาลศาสตร์  
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
1/4/2567 11:08:44น. 32
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน