คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

1/4/2567 12:18:27น. 59
หลักสูตรควบ2ปริญญา

วันที่ 28 มีนาคม 2567 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เพื่อศึกษาและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา

โดยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จะดำเนินการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา คือ หลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจ) และ วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ เป็นครั้งแรกเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาและทางเลือกให้กับผู้เรียนที่สนใจมาเรียน  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พันธศิลป์ เจนใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    พันธศิลป์ เจนใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
1/4/2567 12:18:27น. 59
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน