คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4

2/4/2567 22:16:28น. 47
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4
วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 คณะพยาบาลศาสตร์จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพพยาบาลห้กับนิสิตและส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา (UP identity) ด้านบุคลิกภาพ โดยมีู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธาน กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายเรื่อง การส่งเสริมพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ โดยคุณศรีทัย สีทิพย์หัวหน้างานบริการกลาง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และการแนะแนวประชาสัมพันธ์งานจากโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 14 แห่ง ณ ห้อง UB 002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
2/4/2567 22:16:28น. 47
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน