โครงการอบรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการ

11/4/2567 12:49:34น. 70
โครงการอบรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการ

โครงการอบรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการ


วัตถุประสงค์หลักสูตร

  • เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์กร เรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
  • ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
  • ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และระบบการวัดผล)

จัดโดย กองแผนงาน ติดต่อ 1095

facebooktwitterline


ภาพ :   อภิเชษฐ ปัญญา   
ข้อมูล/ข่าว :    อภิเชษฐ ปัญญา   
เพิ่มข่าวโดย :   apichet.pa@up.ac.th   
11/4/2567 12:49:34น. 70
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน