วิทยาลัยการจัดการ เข้าร่วมเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กร Project : Good Health Well-Being : BMI Challenge ณ สวนป่าเบญจกิติ กรุงเทพมหานคร

21/4/2567 13:33:47น. 49
วิทยาลัยการจัดการ เข้าร่วมเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กร Project : Good Health Well-Being : BMI Challenge ณ สวนป่าเบญจกิติ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 20 เมษายน 2567 วิทยาลัยการจัดการ จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กร (Project : Good Health Well – Being : BMI Challenge) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค เพื่อส่งเสริมความสามัคคีภายในหน่วยงาน และเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กร เอื้อต่อการมีความสมดุลที่ดีระหว่างสุขภาพและชีวิตทำงานส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร ณ สวนรอบบึงน้ำ ของสวนป่าเบญจกิติ (Benchakitti Forest Park) กรุงเทพมหานคร
💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
21/4/2567 13:33:47น. 49
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน