ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณากร พรประเสริฐ ในโอกาสได้รับการคัดเลือก Super KPIs 5.11.2 หลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะ (Non-degree)

9/5/2567 10:12:35น. 46
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณากร พรประเสริฐ ในโอกาสได้รับการคัดเลือก Super KPIs 5.11.2 หลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะ (Non-degree) ประจำปีงบประมาณ 2567
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณากร พรประเสริฐ อาจารย์สาขาวิชาวัดและประเมินผลการศึกษา ในโอกาสได้รับการคัดเลือก Super KPIs 5.11.2 หลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะ (Non-degree) ประจำปีงบประมาณ 2567 ชื่อหลักสูตร : “สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยทางสังคมศาสตร์: การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ” ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
9/5/2567 10:12:35น. 46
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน