วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมพิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1

16/5/2567 9:07:48น. 24
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมพิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1
   เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ดร.กษิฎิฏฏ์ มีพรหม รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ดร.วิภาวี ศิริลักษณ์ ผู้ช่วยคณบดี เข้าร่วมพิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา (ICT1247) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในการกล่าวปิดโครงการฯ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 10 มกราคม – 9 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับกลางของมหาวิทยาลัย เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารระดับกลางของมหาวิทยาลัยให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ไปในทิศทางเดียวกัน และเสริมสร้างบุคลิกภาพและแรงบันดาลใจในการพัฒนากระบวนการบริหารงาน ตลอดจนเพื่อสื่อสารเป้าหมายและค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้บริหารระดับกลางมหาวิทยาลัย ซึ่งในพิธีปิดโครงการฯ ได้มีการนำเสนอแนวคิดมหาวิทยาลัยพะเยาสู่ความยั่งยืน ตามพันธกิจมหาวิทยาลัยพะเยา จากนั้นมีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม UP COMMUNITY 2023 จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
16/5/2567 9:07:48น. 24
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน