คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม Gear Lab เสริมสร้างสมรรถนะการดำเนินกิจกรรมให้กับผู้นำนิสิต

6/6/2567 10:46:26น. 162
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม Gear Lab เสริมสร้างสมรรถนะการดำเนินกิจกรรมให้กับผู้นำนิสิต

หน่วยกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม “Gear Lab”(สัมมนากิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องสัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (EN4406) เสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นให้กับผู้นำนิสิตในการดำเนินกิจกรรมพัฒนานิสิตของคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธิ์ธนนท์ พงษ์พานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาความร่วมมืออุตสาหกรรม เชิญรุ่นพี่ศิษย์เก่าร่วมบรรยายในกิจกรรม “เล่าสู่กันฟังจากพี่สู่น้อง” แชร์ประสบการณ์ให้กับสโมสรและผู้นำนิสิตของคณะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์พล ฟักแก้ว อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา บรรยายภายใต้หัวข้อ “เรื่องเล่าวันวาน” และ นักวิชาการศึกษา(กิจการนิสิต) นางสาวกันติชา ราชคม อบรมหัวข้อ “การเขียนโครงการและการจัดการเอกสารสำหรับการดำเนินโครงการ” พร้อมทำ Workshop แนะนำเทคนิคการเขียนโครงการ 6 W 1 H

ดร.วาสนา นากุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ร่วมกล่าวต้อนรับวิทยากรจากเพจ The Ultimate Training คุณวินัย ยี่เพ็ญ และ คุณอิสรพงศ์ แสงสุข ในการบรรยายและจัด Workshop ภายใต้หัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้

  1. เทคนิคการนำสันทนาการให้น่าสนใจและสร้างสรรค์
  2. การจัดกิจกรรมอย่างมีเป้าหมาย
  3. กิจกรรม Team Building
  4. การออกแบบกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์
  5. กิจกรรมให้อะไร (สร้างแรงบันดาลใจ)

อีกทั้งร่วมแชร์เทคนิคที่เป็นประโยชน์ ก่อนบรรยายหัวข้อสุดท้ายในส่วนของ “บทบาทหน้าที่ของสโมสรนิสิตและชมรม” โดยนักวิชาการศึกษา(กิจการนิสิต) นางสาวกันติชา ราชคม พร้อมนำเสนอปฏิทินกิจกรรมและแผนงานของสโมสรนิสิต ผู้นำนิสิตชมรมโฟโต้ และผู้นำนิสิตชมรมดนตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
6/6/2567 10:46:26น. 162
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน