อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้โอวาทและต้อนรับนิสิต โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2567

12/6/2567 15:50:26น. 536
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้โอวาทและต้อนรับนิสิต โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2567
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้โอวาทและต้อนรับนิสิต
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา)
ประจำปีการศึกษา 2567