กองกิจการนิสิต จัดประชุมสมัยสามัญกองกิจการนิสิต ครั้งที่ 1/2567

21/6/2567 16:35:02น. 47
กองกิจการนิสิต
วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2567 กองกิจการนิสิต จัดประชุมสมัยสามัญกองกิจการนิสิต ครั้งที่1/2567 โดย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นประธานการประชุมกองกิจการนิสิต เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือน) เพื่อให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา และรับทราบผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน ได้แก่ งานธุรการ งานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ งานกิจกรรมนิสิต และศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา ตลอดจนการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้งบประมาณ และแผนพัฒนาบุคลากร ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย อาคารสงวนเสริมศรี


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
21/6/2567 16:35:02น. 47
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน