คณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับผู้แทนจากสมาคมฝรั่งเศส เชียงราย (Alliance Francaise Chiang Rai)

26/6/2567 13:24:41น. 138
คณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับผู้แทนจากสมาคมฝรั่งเศส เชียงราย (Alliance Francaise Chiang Rai)


     เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี พร้อมด้วย ดร.ชนาภา ดวงไฟ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และคณาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ดร.สุวรรณา ดลภราดร อาจารย์อธิคมน์ จิตรเกษมสุข และ อาจารย์ Luc Nguyen ให้การต้อนรับผู้แทนจากสมาคมฝรั่งเศส เชียงราย (Alliance Francaise Chiang Rai) คุณ Sophie Kalanquin และ คุณปิยะดา แสนวิชา เนื่องในโอกาสเยือนคณะศิลปศาสตร์พร้อมเยี่ยมชมห้องศูนย์ภาษา (Learning Space CE14204) ห้องปฏิบัติการทางภาษา (CE13403) และห้องศูนย์สอบ (CE12) จากนั้นผู้แทนฯ และคณาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ได้จัดกิจกรรมอบรม หัวข้อ “การสอบ DELF: ความสำคัญและประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคต” ณ ห้อง Active Learning (CE07) โดยมีนิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสและคู่ขนาน เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก


ภาพ: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

ข้อมูล / ข่าว: อาจารย์อธิคมน์ จิตรเกษมสุข / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์:
http://libarts.up.ac.th/  
Page Facebook:
https://www.facebook.com/photolibarts/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์อธิคมน์ จิตรเกษมสุข / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
26/6/2567 13:24:41น. 138
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน