คณะ ICT เปิดโอกาสให้นิสิตได้สร้างผลงานจากแรงบันดาลใจ ผ่านการจัดอบรม “การสร้างสรรค์ต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรม”

4/7/2567 19:48:27น. 39
การสร้างสรรค์ต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรม
         เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2567 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์ต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรม” ให้กับนิสิตในสาขาวิชาฯ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย เรียบสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นวิทยากร ซึ่งมีการบรรยายเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจจากต้นทุนทางวัฒนธรรมและทดลองการทำต้นแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุต่าง ๆ ในหัวข้อ “ศิราภรณ์”นอกจากความรู้จากการบรรยายในครั้งนี้ นิสิตยังได้รับความสนุกสนานจากการปฏิบัติงานจริง รวมไปจนถึงกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดจากการทำงานอีกด้วย
  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
4/7/2567 19:48:27น. 39
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน