หมวดบทความ : บทความสังคม

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
กฎหมายใน Pride Month ตอนที่ 4: สาระสำคัญของกฎหมายสมรสเท่าเทียม และก้าวต่อไปของกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศของไทย 28/6/2567 13:47:55 บทความสังคม
กฎหมายใน Pride Month ตอนที่ 3: ติดตามวาระพิจารณากฎหมายสมรสเท่าเทียม 18 มิถุนายน 2567 ว่าประเทศไทยจะมีโอกาสเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีกฎหมายแต่งงานของบุคคลเพศเดียวกันหรือไม่ 20/6/2567 9:16:53 บทความสังคม
กฎหมายใน Pride Month ตอนที่ 2: หลักการยอกยากาตาร์ (Yogyakarta Principles) ว่าด้วยการใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในประเด็นวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ 13/6/2567 16:39:46 บทความสังคม
กฎหมายใน Pride Month ตอนที่ 1: รู้จัก SOGIESC เพื่อเข้าใจความหลากหลายทางเพศ 6/6/2567 17:04:16 บทความสังคม
Phra That Chom Thong Blanket Parade Tradition, University of Phayao 15/5/2567 10:23:44 บทความสังคม
ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง มหาวิทยาลัยพะเยา 15/5/2567 10:14:23 บทความสังคม
ประกันภัยภาคบังคับ / ประกันภัย พ.ร.บ. 30/6/2566 14:59:48 บทความสังคม
วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) 10/5/2566 19:25:31 บทความสังคม
นโยบาย "No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่" 8/12/2565 19:08:45 บทความสังคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD) 3/8/2565 14:25:11 บทความสังคม
กฎหมาย PDPA 11/7/2565 12:09:32 บทความสังคม
เรื่องเล่าจากชุมชน 2/6/2565 15:42:14 บทความสังคม
แม่หวันซอล้านนา Sawsanova ของชุมชน 24/5/2565 11:31:21 บทความสังคม

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้