คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะ นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์

8/6/2564 11:02:57น. 832
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะ นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยงานวิชาการ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์

กิจกรรมที่ 1 ประมวลความคิด เนรมิตงานคลินิก (ช่วงที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5-6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการคลินิกสำหรับนิสิตทันตแพทย์

โดยภายในกิจกรรม มีอาจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพัฒน์ ธีรโสภณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมเป็นตัวแทนทันตแพทยสภา

ภายใต้โครงการ Zero waste by dentist โดยมีหลักการของ Zero waste คือ avoid หลีกเลี่ยง reduce ใช้น้อยลง reuse นำกลับมาใช้ใหม่ และ recycle การหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ และคณะทันตแพทยศาสตร์ ฯ มอบชุด PPE (Personal Protective Equipment) จำนวน 56 ชุดให้กับนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 - 6 ร่วมกับคณาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ 

 

โดยกิจกรรมดังกล่าว มีกำหนดการจำนวน วัน ระหว่างวันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนิสิต สร้างกำลังใจให้กับนิสิตทันตแพทย์ และเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตทันตแพทย์ ก่อนเข้าสู่การปฏิบัติงานขั้นคลินิกในปีการศึกษา 2564 ต่อไป

ณ ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น อาคาร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนกฤต จันทร์มล   
ข้อมูล/ข่าว :    สุธาสินี หินแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   thanakrit.ja@up.ac.th   
8/6/2564 11:02:57น. 832
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน