มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566

15/11/2566 15:52:21น. 256
มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566
มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมถวายราชสักการะ
เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566