คณะสหเวชศาสตร์ ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564 "ระดับดี"

21/9/2564 17:12:46น. 852
คณะสหเวชศาสตร์ ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564 "ระดับดี"

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ประจำปี 2564 ระดับดี (เหรียญทองแดง) โดยเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียวให้กับคณะสหเวชศาสตร์ โดยประกอบไปด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินในรูปแบบลงพื้นที่จริง และการตรวจประเมินในรูปแบบออนไลน์

นับเป็นอีกรางวัลหนึ่งที่ทางคณะสหเวชศาสตร์มีความภาคภูมิใจ และตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การจัดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การลดของเสียจากการดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีการนำทรัพยากรกลับมาใช้ซ้ำ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases : GHSs)

ซึ่งจากความสำเร็จดังกล่าวทางคณะสหเวชศาสตร์ ยังมีเป้าหมายที่จะขยายผลให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ต่าง ๆ ของคณะอีกด้วย     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   โกเมศ ลออพันธุ์สกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    โกเมศ ลออพันธุ์สกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   gomate.la@up.ac.th   
21/9/2564 17:12:46น. 852
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน