สโมสรนิสิตคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดกีฬาสานสัมพันธ์

25/7/2565 9:15:53น. 430
University of Phayao
สโมสรนิสิตคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์คณะประจำปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 โดยจัดการเเข่งขันกีฬาประเภทกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้านระหว่างนิสิตทุกชั้นปี และบุคลากร นำโดย ดร.โสมนัส สมประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ดร.ศตวรรษ ทนารัตน์ ดร.ฉัตรแก้ว ชัยลือชา ดร.วนาวัลย์ ปรากฏ และ ดร.นพรัตน์ สุริยะไชย โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดให้นิสิตและบุคลากร ผู้เข้าร่วมตรวจเช็ค ATK ตรวจวัดอุณภูมิ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวจิราภรณ์ ไชยสาร   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวจิราภรณ์ ไชยสาร   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
25/7/2565 9:15:53น. 430
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน