คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งมอบงาน ภายใต้โครงการ U2T ให้กับเทศบาลตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

13/9/2565 17:06:54น. 861
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากดอกซ้อ
   
         เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับเทศบาลตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และวิสาหกิจชุมชนเวียงคำขนมไทย ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์จากดอกซ้อ ภายใต้โครงการ U2T ซึ่งผลิตออกมา 3 รูปแบบ คือ ข้าวแต๋นดอกซ้อแบบดิบ สำหรับนำไปทอด ข้าวแต๋นดอกซ้อแบบพร้อมรับประทาน คุ๊กกี้ดอกซ้อ และยังได้ทดลองนำข้าวแต๋นดอกซ้อที่พัฒนาแล้วไปต่อยอดทำเป็นยำข้าวแต๋นดอกซ้อ โดยสูตรน้ำยำ เพื่อเป็นการแนะนำวิธีการทำอาหารคาวจากข้าวแต๋นดอกซ้อ
           จากนั้นวันที่ 14 กันยายน 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ส่งมอบงาน ภายใต้โครงการ U2T ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์จากดอกซ้อที่ได้รับการพัฒนาและต่อยอด จำนวน 4 รูปแบบ พร้อมทั้งข้อมูลการสำรวจทรัพยากรพื้นถิ่น จำนวน 517 รายการ ให้กับเทศมนตรีตำบลห้วยซ้อ โดยมีนายสุรินทร์ วงค์อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลห้วยซ้อ เป็นผู้รับมอบ
       หากท่านใดสนใจสามารถสั่งสินค้าผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น shoppee huay_so: https://shopee.co.th/huay_so?smtt=0.862744480-1663060018.4 และการทำการตลาดผ่านดิจิทัลออนไลน์ผ่าน ine official : Huay Prodect @882jpexh และ เพจfacebook https://web.facebook.com/U2TforBCG.Huayso.ChiangKhong.ChiangRai นอกจากนี้ยังสามารถหารับประทานยำข้าวแต๋นดอกซ้อได้โดย สั่งจองได้ที่ร้าน เฮือนตา ไฮ่เตียว Huen Ta Hai อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พิกัด: https://maps.app.goo.gl/wzMjFXEXinVj4pzW6
         โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หรือมหาวิทยาลัยสู่ตำบล รากแก้วสร้างประเทศ (University to Tumbon:U2T) พื้นที่ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย รับผิดชอบโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะได้นำเอาพืชพื้นถิ่นที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมาต่อยอดเพิ่มมูลค่า หลังจากที่ได้ทำการหารือแนวทางร่วมกับเทศบาลตำบลห้วยซ้อ จึงร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบเวียงคำขนมไทย ทดลองนำดอกของต้นซ้อ ซึ่งเป็นพืชพื้นถิ่นและเป็นพืชที่มีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพ มาทำข้าวแต๋นดอกซ้อ และคุกกี้ดอกซ้อ เพื่อลดต้นทุนด้านวัตถุดิบที่ราคาสูง สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และยังตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่รักสุขภาพได้อีกด้วย


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ทีมงาน U2T คณะ ICT   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
13/9/2565 17:06:54น. 861
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน