เวทีสานพลังความร่วมมือการขับเคลื่อนบำนาญประชาชน” เวทีจังหวัดพะเยา วันที่ 13 กันยายน 2565 ณ ห้อง PKY 4 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา

14/9/2565 0:31:33น. 763
เวทีสานพลังความร่วมมือการขับเคลื่อนบำนาญประชาชน” เวทีจังหวัดพะเยา

เวทีสานพลังความร่วมมือการขับเคลื่อนบำนาญประชาชน” เวทีจังหวัดพะเยา วันที่ 13 กันยายน 2565 ณ ห้อง PKY 4 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโดย คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการผลักดันเรื่อง “บำนาญแห่งชาติ”, สภาองค์กรของผู้บริโภค, สภาผู้บริโภคจังหวัดพะเยา, มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา และเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย ผศ.ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, ครูมุกดา อินต๊ะสาร ประธานเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา, นายต๋วยกฤษ จันทะนะ ประธานสภาผู้บริโภคจังหวัดพะเยา, นายภุชง เรือนแก้ว ผู้แทนกลุ่มผู้สูงอายุตำบลหนอหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา, นางสาวพวงทอง ว่องไว กลไกเขตพื้นที่ภาคเหนือ สภาองค์กรของผู้บริโภค และ นางสาวพรณภทร สุวลัย นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการเสวนา    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.อุดม งามเมืองสกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
14/9/2565 0:31:33น. 763
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน