SEEN ขอแสดงความยินดีกับทีมนิสิตชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ประจำปี 2564

15/9/2565 8:36:18น. 740
University of Phayao
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา และทีมนิสิตชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับรางวัลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย ( Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2564 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเหรียญเงิน โดยมี ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เป็นตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับมอบรางวัลดังกล่าวฯ ณ โรงแรมแกรนริชมอนต์ จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 14 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวจิราภรณ์ ไชยสาร   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวจิราภรณ์ ไชยสาร   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
15/9/2565 8:36:18น. 740
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน