คณะ ICT คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ในกิจกรรม U2T Showcase ชม ชิม ช้อป จากผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น และคุกกี้ จากดอกซ้อ พืชพื้นถิ่นที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

20/9/2565 17:07:45น. 757
ผลิตภัณฑ์จากดอกซ้อ
         เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ในกิจกรรม U2T Showcase ชม ชิม ช้อป จากผลงานและผลิตภัณฑ์รวมทั้งหมดกว่า 98 ตำบล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว หัวหน้าโครงการ U2T พื้นที่ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นผู้รับมอบรางวัลจากศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา
         โดยทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับเทศบาลตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และวิสาหกิจชุมชนเวียงคำขนมไทย ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์จากดอกซ้อ ภายใต้โครงการ U2T ซึ่งผลิตออกมา 3 รูปแบบ คือ ข้าวแต๋นดอกซ้อแบบดิบ สำหรับนำไปทอด ข้าวแต๋นดอกซ้อแบบพร้อมรับประทาน คุ๊กกี้ดอกซ้อ และยังได้ทดลองนำข้าวแต๋นดอกซ้อที่พัฒนาแล้วไปต่อยอดทำเป็นยำข้าวแต๋นดอกซ้อ ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะได้นำเอาพืชพื้นถิ่นที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมาต่อยอดเพิ่มมูลค่า โดยนำดอกของต้นซ้อ ซึ่งเป็นพืชพื้นถิ่นและเป็นพืชที่มีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพมาทำผลิตภัณฑ์ เพื่อลดต้นทุนด้านวัตถุดิบที่ราคาสูง สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และยังตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่รักสุขภาพได้อีกด้วย
         ซึ่งภายในกิจกรรม U2T Showcase ชม ชิม ช้อป มีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้โครงการ การแสดงแฟชั่นโชว์ U2T Product Showcase และการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนโครงการ U2T4BCG เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”


       

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางนุชรารัตน์ ถาวะดี   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
20/9/2565 17:07:45น. 757
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน