คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “Recurrent Sequences: Key Results, Applications, and Problems”

26/9/2565 15:01:39น. 626
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Recurrent Sequences: Key Results, Applications, and Problems” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายพิเศษ Prof. Dr. Dorin Andrica, Lecturer in Mathematics, Babeș-Bolyai University, Romania บรรยายเรื่อง “More on Second-Order Linear Recurrent Sequences” และ Assoc. Prof. Dr. Ovidiu Bagdasar, Lecturer in Computing position - Data Science Research Centre,University of Derby, UK บรรยายเรื่อง “Arithmetic and Trigonometric Properties of Some Classical Recurrent Sequences” พร้อมทั้งเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 1


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
26/9/2565 15:01:39น. 626
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน