คณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมพิธีรับมอบภารกิจถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่ อบจ. พะเยา

27/10/2565 11:48:40น. 1075
คณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมพิธีรับมอบภารกิจถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
วันที่ 25 ตุลาคม 2565
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมพิธีรับมอบภารกิจถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี (สอน.) และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จากกระทรวงสาธารณสุขไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นไปตามหลักการการกระจายอำนาจและตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 และวันที่ 26 กรกฎาคม 2565
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการถ่ายโอนภารกิจไปให้หน่วยงานของท้องถิ่นแล้ว แต่ประชาชนจะยังได้รับการดูแลสุขภาพต่อเนื่อง เนื่องจากบุคลากรของ รพ.สต.ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม รวมถึง ยังมีระบบส่งต่อการรักษาไปยังโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปได้ตามปกติ

ในการนี้ จังหวัดพะเยามีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี (สอน.)และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่ถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จำนวนทั้งสิ้น 54 แห่ง 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
27/10/2565 11:48:40น. 1075
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน