สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมสุขอนามัยในโรงเรียน ปี 2565

29/11/2565 16:44:34น. 1003
สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมสุขอนามัยในโรงเรียน ปี 2565
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมสุขอนามัยในโรงเรียน ปี 2565
อาจารย์เนตรนภา พรหมมา, อาจารย์พรพนา สมจิตร และอาจารย์กฤษฎา สารทอง พร้อมด้วยนิสิตสาขาอนามัยชุมชนชั้นปีที่ 3 จัดโครงการส่งเสริมสุขอนามัยในโรงเรียน ให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านห้วยเคียน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และให้เกิดประโยชน์ นำความรู้และประสบการณ์จากการเรียนในรายวิชาของหลักสูตรสาขาวิชาอนามัยชุมชน ได้แก่ วิชาอนามัยโรงเรียน เป็นการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกิจกรรมในวันนั้นประกอบไปด้วยเนื้อหา 1. การประเมินภาวการณ์เจริญเติบโต 2. การวัดสายตา การทดสอบการได้ยิน 3. การตรวจสุขภาพฟัน และการแปรงฟัน 4. การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 5.การสอนสุขศึกษาในโรงเรียน 6. การตรวจสุขภาพนักเรียน 10 ท่า 7. โรคติดต่อในโรงเรียน และ 8. ภาวะอ้วนของเด็กวัยเรียน


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อาจารย์เนตรนภา พรหมมา   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์เนตรนภา พรหมมา   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
29/11/2565 16:44:34น. 1003
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน