อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จังหวัดอุบลราชธานี

6/12/2565 11:01:25น. 374
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา
วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสาตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และอาจารย์ประจำรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย อธิการบดี ดร.จินติยา จินารัตน์ และคณะ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นในการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
6/12/2565 11:01:25น. 374
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน