กองแผนงานจัดประชุมการชี้แจงกระบวนการดำเนินงานผ่านระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams

13/1/2566 11:53:01น. 624
กองแผนงานจัดประชุมการชี้แจงกระบวนการดำเนินงานผ่านระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams
วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. กองแผนงาน ได้จัดประชุมชี้แจงกระบวนการดำเนินงานผ่านระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุม สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมครั้งนี้ เนื่องจากกองแผนงานได้เปิดให้ใช้งานระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) ผ่านลิงค์ https://budget.up.ac.th และมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ทำให้กระบวนการดำเนินงานผ่านระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของเครือข่ายผู้ใช้งานระบบ e-Budget ได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงจัดประชุมการชี้แจงกระบวนการดำเนินงานผ่านระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

1. การกรอกข้อมูล Balance Score Card (BSC) ในข้อเสนอโครงการ
2. การถัวรายการเบิกค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกเกินงบประมาณที่ตั้งไว้ได้
3. การดำเนินการด้านพัสดุ ได้แก่ การจัดเรียงรายการแผนจัดซื้อจัดจ้าง การปรับส่วนลด 6 ตามฟอร์ม 05 06

งานจัดประชุมการชี้แจงกระบวนการดำเนินงานผ่านระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams ในครั้งนี้ มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 174 คน


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อภิเชษฐ ปัญญา   
ข้อมูล/ข่าว :    อภิเชษฐ ปัญญา   
เพิ่มข่าวโดย :   apichet.pa@up.ac.th   
13/1/2566 11:53:01น. 624
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน