นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผนึกกำลังสร้างเครือข่ายความร่วมมือการท่องเที่ยวภาคเหนือและอนุภาคลุ่มน้ำโขง

3/4/2566 9:10:31น. 585
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ดร.ปิยะพงษ์ สุปัญโญ อาจารย์หลักสูตรศิปศาสตร์บัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม เข้าร่วมเป็นวิทยาการโครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการท่องเที่ยวภาคเหนือ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน จังหวัดเชียงราย สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2566 โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดกิจกรรมการประชุมสัมมนาการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการท่องเที่ยวภาคเหนือ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน จังหวัดเชียงราย สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกับภาคีเครือข่ายภาคการท่องเที่ยว โดยมีนายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน มีผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ในจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมประชุมสัมมนาฯ ณ โรงแรมทีค การ์เด้น รีสอร์ท ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมสัมมนาจำนวน 180 คน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 18 คน, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 4 คน, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จำนวน 6 คน, เชียงราย จำนวน 78 คน, จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดพะเยา, จังหวัดแพร่, จังหวัดสุโขทัย, จังหวัดลำพูน, จังหวัดลำปาง, จังหวัดกำแพงเพชร, จังหวัดอุทัยธานี, จังหวัดอุตรดิตถ์, จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดละ 10 คน

การจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนา ฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวแก่เครือข่ายการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย และเพื่อสร้างเวทีเจรจาการค้าการจับคู่ทางธุรกิจการท่องเที่ยวระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชียงราย ภาคเหนือ และประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2566  ณ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลและสถานการณ์ท่องเที่ยวในปัจจุบัน, การจับคู่ธุรกิจการท่องเที่ยวในอนุภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน และกิจกรรมสร้างสานสัมพันธ์เครือข่ายการท่องเที่ยวภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน จังหวัดเชียงราย    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
3/4/2566 9:10:31น. 585
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน