เวทีเสวนาวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ อากาศสะอาด : สิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทย?

4/4/2566 16:07:23น. 1107
อากาศสะอาด
วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผศ.อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยผศ.วีระยุทธ หอมชื่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะนิติศาสตร์ ตัวแทนกลุ่มกฎหมายสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับคลินิกกฎหมายคณะนิติศาสตร์ และ พะเยาทีวี

จัดกิจกรรมเวทีเสวนาวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ อากาศสะอาด : สิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทย?
ได้รับเกียรติจาก ผศ.สุวิทย์ ปัญญาวงค์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ เป็นประธานกล่าวเปิด ดำเนินรายการโดย คุณชัยวัฒน์ จันธิมา บรรณาธิการ พะเยาทีวี ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
- การพัฒนากฎหมายเพื่อแก้ไขมลพิษทางอากาศจากการเผาในที่โล่ง

โดย ผศ.วีระยุทธ หอมชื่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะนิติศาสตร์

- ผลกระทบของ PM2.5 ต่อชีวิตและสุขภาพ

โดย ผศ.ดร.ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

- บทบาทของตลาดคาร์บอนเครดิตในการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ

โดยอาจารย์พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ อาจารย์ประจำคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา


ณ ห้องประชุมศาลจำลอง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ถ่ายทอดสด ผ่านเพจ facebook คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และเพจ พะเยาทีวี


       

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พันธศิลป์ เจนใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    กฤตพร จุใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
4/4/2566 16:07:23น. 1107
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน