หลักสูตรชีวเคมีจัดโครงการนำนิสิตออกศึกษาดูงานนอกสถานที่

8/4/2566 9:31:57น. 629
หลักสูตรชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำนิสิตออกศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ณ โรงคั่วกาแฟพะเยา และวิสาหกิจชุมชนบ้านน้ำเกี๋ยน จังหวัดน่าน
เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมศักดิ์ พินธะ และคณาจารย์หลักสูตรชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดโครงการทัศนาชุมชนเชิงชีวเคมี โดยมีนิสิตหลักสูตรชีวเคมีในระดับชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมทั้งสิ้น 50 คน
การศึกษาดูงานครั้งนี้คณาจารย์และนิสิตได้เข้าศึกษากระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟ ณ โรงคั่วกาแฟพะเยา (Phayao Coffee Roster) และวิสาหกิจชุมชนบ้านน้ำเกี๋ยน จังหวัดน่าน ซึ่งนอกจากจะได้เยี่ยมชมและเรียนรู้จากเจ้าของสถานประกอบการแล้ว ที่วิสาหกิจชุมชนบ้านน้ำเกี๋ยน นิสิตยังได้ลงมือทำสบู่เหลว แชมพู และสครับขัดผิวจากสมุนไพรพื้นบ้าน มีการพาเยี่ยมชมสวนสมุนไพร รวมถึงฝ่ายการผลิตซึ่งได้รับมาตรฐาน GMP
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมศักดิ์ พินธะ กล่าวว่า การพานิสิตมาดูงานในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการกับรายวิชาชีวเคมีของเวชสำอาง และชีวเคมีของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ นอกจากนิสิตจะได้รับความรู้และทักษะการทำผลิตภัณฑ์แล้ว ยังได้เห็นภาพการนำความรู้จากในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้อีกด้วย


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อังคณา สงเคราะห์   
ข้อมูล/ข่าว :    อังคณา สงเคราะห์   
เพิ่มข่าวโดย :   teerapat.se@up.ac.th   
8/4/2566 9:31:57น. 629
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน