ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ เป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการครูนวัตกร ในการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ณ โรงแรมวีซีพะเยา จังหวัดพะเยา

25/4/2566 9:45:56น. 765
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ เป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการครูนวัตกร ในการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ณ โรงแรมวีซีพะเยา จังหวัดพะเยา
    เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูนวัตกรในการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับครูโรงเรียนเอกชนในสถานศึกษาจังหวัดพะเยา” ณ โรงแรมวีซีพะเยา จังหวัดพะเยา จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เพื่อพัฒนาทักษะครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูโรงเรียนเอกชนในสถานศึกษาจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของวิทยาลัยการศึกษาในการส่งเสริมบุคลากรให้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการศึกษาและการเรียนรู้แบบผสมผสานให้สถานศึกษาและชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   
25/4/2566 9:45:56น. 765
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน