ม.พะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยบูรพา

12/5/2566 15:12:38น. 840
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยบูรพา           วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร. เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการกองกลาง นางณัฐธิดา ชาวน่าน และบุคลากรกองกลาง สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์จิตติมา เจริญพานิช ศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
          หลังจากรับชม วีดิทัศน์มหาวิทยาลัยพะเยา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากนั้น รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร ได้แนะนำโครงสร้างการบริหารงานของกองกลาง พร้อมแนะนำผู้บริหาร และบุคลากร ที่เข้าร่วมนำเสนอการดำเนินงานแต่ละด้านแก่คณะดูงาน จากนั้น ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร. เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์ ได้นำเสนอการดำเนินงานสภาพนักงาน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สวัสดิการของพนักงานแต่ละสถาบัน จากนั้น ผู้อำนวยการกองกลาง คุณณัฐธิดา ชาวน่าน นำเสนอการดำเนินงานภาพรวมของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา และในช่วงท้าย เป็นการนำเสนอการดำเนินงาน งานเลขานุการ โดยหัวหน้างานเลขานุการ คุณชัชชญา ถูกจิตร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานแต่ละด้านที่ได้นำเสนอในครั้งนี้ เพื่อนำไปพัฒนาและปรับใช้ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์ / พิศุทธ์ จิโรจน์กุล งานสื่อสารองค์กร   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
12/5/2566 15:12:38น. 840
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน