กองอาคารสถานที่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

12/5/2566 17:28:38น. 1118
กองอาคารสถานที่

วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. กองอาคารสถานที่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง ICT1102 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ให้เกียรติเป็นผู้เปิดงานในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก คุณสุพรรณ ต้นพรม  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริการธุรกิจจัดการพลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้วย คุณเหมชาติ เชื้อโชติ ผู้พัฒนาระบบ monitoring เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ระบบการบริหารจัดการ พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และการใช้งานระบบ Monitoring โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยพะเยาในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรจากคณะและหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยพะเยาให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการพลังงานที่มีอยู่ เพื่อนำข้อมูลไปวางแผน และปรับปรุงการใช้พลังงานภายในหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวประภาพร งามจิต   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวประภาพร งามจิต   
เพิ่มข่าวโดย :   prapaporn.ng@up.ac.th   
12/5/2566 17:28:38น. 1118
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน