นิสิตและศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ ในโครงการแผนงานการส่งเสริมผู้ประกอบการภูมิภาคสู่ตลาดโลก ระดับภูมิภาค

17/5/2566 18:13:08น. 1516
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

นายวีรภัทร สินธุวงศ์ นิสิตสาขาวิชาการตลาดชั้นปีที่ 3 และนายศุขมิตร ทีฆเสนีย์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาการตลาด และ CEO บริษัท ICM Electronics เจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่อง Optical Dissolved Oxygen ได้เข้าร่วมการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching) ในโครงการแผนงานการส่งเสริมผู้ประกอบการภูมิภาคสู่ตลาดโลก ระดับภูมิภาค (R2G Regional to global  Business Plan Competition (Pitching) Regional Round ) ในวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

ได้นำเสนอเครื่อง Optical Dissolved Oxygen เป็นเครื่องวัดและประเมินสภาพน้ำ อัตโนมัติ ที่มความเสถียร เที่ยงตรง ใช้งานง่าย  เหมาะสำหรับฟาร์มปลาเชิงพาณิชย์ ฟาร์มกุ้ง และ ฟาร์มปลาสวยงาม ที่ต้องการความสะดวก ในการดูแลรักษาคุณภาพน้ำในบ่อ  เพิ่มอัตราการรอดของปลาและกุ้ง และลดต้นทุนการเลี้ยงโดยรวมได้ โดยมีถึง 2 รุ่นได้แก่ Aquatic Model S สำหรับฟาร์มขนาดเล็ก และ Aquatic Model Pro สำหรับฟาร์มขนาดใหญ่ ที่ประกอบไปด้วย เซ็นเซอร์วัดค่าออกซีเจน ค่า pH และระบบการทำความสะอาดเซ็นเซอร์อัตโนมัติ

การเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ได้มีอาจารย์ที่ปรึกษา 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์  คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
17/5/2566 18:13:08น. 1516
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน