รพ.ม.พะเยา เตรียมความพร้อมการเยี่ยมสำรวจ ประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ขั้นที่ 3 สู่โรงพยาบาลคุณภาพ ให้บริการประชาชน

20/5/2566 7:35:08น. 1508
#โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา #UPH #UniversityofPhayaoHospital #เพื่อสุขภาวะที่ดีที่สุดของทุกคน

          วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะผู้บริหาร และบุคลากร ประชุมเตรียมความพร้อมการเยี่ยมสำรวจ ประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ขั้นที่ 3 ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566 โดยได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน มาเป็นพี่เลี้ยงในการให้คำแนะนำ แนวทางในการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ของโรงพยาบาล ได้แก่ คุณสราวุธ หมั่นงาน พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลปง และคุณญาณนี รัตนไพศาลกิจ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเชียงคำ

        สำหรับการเตรียมความพร้อมดังกล่าว แบ่งออก เป็น 2 ช่วงเช้า ได้แก่ ช่วงเช้าเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของทีมนำพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน HA และช่วงบ่าย เป็นการเยี่ยมสำรวจแผนกต่าง ๆ เพื่อให้คำแนะนำ ในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ขั้นที่ 3 ต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นายพัฒนพงศ์ สมุทรหล้า สำนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   pattanapong.sa@up.ac.th   
20/5/2566 7:35:08น. 1508
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน