SEEN ร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ ติดตามสถานีวิจัย

24/5/2566 13:05:24น. 848
University of Phayao
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 กลุ่มวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) นำโดย ดร.ฐิฏาพร สุภาษี พร้อมด้วยอาจารย์พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ หัวหน้าหน่วยวิจัยจุลอุตุนิยมวิทยา คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามระบบนิเวศนาข้าวที่สถานีตรวจวัดจุลอุตุนิยมวิทยา (SPT site) อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา และสำรวจพื้นที่ทำการเกษตรใน ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
นอกจากนี้ยังได้รับโอกาสจากกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้ข้อมูล นายธงชัย สิงห์แก้ว ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ศูนย์เครือข่าย ศพก. อ.ภูกามยาว จ.พะเยา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ เพื่อต่อยอดผลผลิตและสร้างรายได้แก่ชุมชน ทั้งนี้เพื่อประเมินและปรับกระบวนการทำงานให้ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในระดับองค์กรและภาคประชาชนในพื้นที่ศึกษาวิจัยต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อ.พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์   
เพิ่มข่าวโดย :   Surasak.ja@up.ac.th   
24/5/2566 13:05:24น. 848
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน