วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยเชิงพื้นที่

31/5/2566 11:01:27น. 573
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยเชิงพื้นที่  และการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
    วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ดร.กษิฎิฏฏ์ มีพรหม รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา กองสอน ดร.วสันต์ สรรพสุข ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร และคณาจารย์วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยเชิงพื้นที่ และการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา SE1 มหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยเชิงพื้นที่” หัวข้อ “เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขอทุนวิจัยภายนอก” และหัวข้อ "แนวทางการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โครงการ ฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรวิทยาลัยการศึกษา มีความเข้าใจ และมีแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยเชิงพื้นที่ รวมทั้งเทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขอทุนวิจัยภายนอก ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่นิสิต สังคม องค์กร รวมถึงได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านการวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   
31/5/2566 11:01:27น. 573
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน