หน่วยกิจการนิสิตและสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “สานสัมพันธ์น้องใหม่ หล่อหลอมดวงใจเลือดสีส้มอิฐ”

31/5/2566 16:10:22น. 7949
หน่วยกิจการนิสิตและสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “สานสัมพันธ์น้องใหม่ หล่อหลอมดวงใจเลือดสีส้มอิฐ”


     เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 หน่วยกิจการนิสิตและสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “สานสัมพันธ์น้องใหม่ หล่อหลอมดวงใจเลือดสีส้มอิฐ” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มีคณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และนิสิตจำนวน 250 คน เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา ความสามัคคี ความมีน้ำใจ และ ความภาคภูมิใจในคณะและมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง เพื่อให้นิสิตใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยได้


     โครงการสานสัมพันธ์ฯ ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย โดยในช่วงเช้า เป็นกิจกรรมทำบุญตักบาตรนิสิตใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ประธานในพิธีและกล่าวเปิดโครงการ จากนั้น นางสาวประภัสสร วุธนู  ประธานสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการฯ แล้วจึงเข้าสู่กิจกรรมฐานการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 6 ฐาน ประกอบด้วย ฐานที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย ฐานที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฐานที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีน ฐานที่ 4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฐานที่ 5 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และ ฐานที่ 6 สโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์ ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมมอบธงรุ่น “กุญชเรศดิลกรัตน์” แก่นิสิตคณะศิลปศาสตร์ รหัส 66 กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและกิจกรรมพิธีเทียน


  

facebooktwitterline


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล   
ข้อมูล/ข่าว :    หน่วยกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตร์ / นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
31/5/2566 16:10:22น. 7949
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน