มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

2/6/2566 13:52:50น. 1190
กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา UPWECAN
          วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ณ ป่าชุมชนบ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายวุฒิ ไชยมงคล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวประภาพร งามจิต   
เพิ่มข่าวโดย :   prapaporn.ng@up.ac.th   
2/6/2566 13:52:50น. 1190
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน