คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการกองคลังสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2566

15/6/2566 9:58:22น. 560
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการกองคลังสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการกองคลังสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งลดปัญหาในการปฏิบัติงานและลดการส่งคืนแก้ไขเอกสารการเบิกจ่าย พร้อมทั้งทบทวนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
15/6/2566 9:58:22น. 560
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน